Cookies och hantering av
personuppgifter

Sidorna på denna webbplats (vidare benämning: sajt) är publicerade av Skånes Port & Montageservice AB org.nummer 556925-2470 Marbäcksgatan 60, 233 34 Svedala (vidare benämningar: Skånes Port, oss eller vi).

Skånes Port är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dessa behandlas korrekt och i enlighet med rådande lagar. Du har rätt att återkalla ditt samtycke avseende lagring och användning av dina personuppgifter. Vänligen notera att återkallelsen av ditt samtycke inte påverkar vår rätt att behandla och behålla personuppgifter i enlighet med andra tillämpade lagar.

Du är välkommen att kontakta oss på skanesport@comhem.se för att erhålla information om hur vi behandlar dina personuppgifter, meddela ändringar av dina personuppgifter eller i den mån det går ta bort de personuppgifter vi har om dig.

När lagrar vi dina personuppgifter?
Vi lagrar och behandlar dina personuppgifter* när du:

  • är en befintlig eller potentiell kund
  • kontaktar oss via e-post, telefon eller sociala medier
  • är en av våra leverantörer
  • skickar in en arbets- eller praktikansökan

    *Med personuppgifter avses information som direkt eller indirekt identifierar dig som person.

Syfte och grund till lagring av personuppgifter:

  • Som kund hos oss på Skånes Port behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet samt uppfylla våra åtaganden gentemot dig och myndigheter. Behandlingen grundas på det lagkrav, avtal eller kundförhållande som uppstår vid en beställning av våra tjänster. Dina uppgifter kan även komma att lagras för så kallad intresseanvändning och användas vid bland annat nya affärsförslag.
  • När du kontaktar oss lagrar vi dina uppgifter i den mån det behövs och beroende på hur vår framtida relation ser ut.
  • Som leverantör eller partner behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera och hantera samarbetet. Behandlingen grundas på det lagkrav, avtal eller förhållande som uppstår vid till exempel en beställning.